Hơn 8,3 triệu người nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng : 15:39, 02/11/2021

Tính tới ngày 2/11, có 8,34 triệu người lao động đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng, theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Trong số 8,34 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ, có 7,79 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 0,55 triệu người.

1-nguoi-lao-dong-duoc-huong-dan-cac-thu-tuc-huong-ho-tro-tai-bao-hiem-xa-hoi..jpg
Người lao động được hướng dẫn các thủ tục hưởng hỗ trợ tại Bảo hiểm xã hội.

Thống kê của BHXH Việt Nam, tính tới ngày 2/11, 106.141 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 299 đơn vị.

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 962 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Cơ quan BHXH Việt Nam cũng đã xác nhận danh sách 1.630.462 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 55.754 đơn vị; 383.199 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.300 đơn vị.

Hỗ trợ 3.005 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 26 đơn vị; xác nhận 70.961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 947 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội đã xác nhận cho 29.790 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Hữu Thông