Bộ Xây dựng đề xuất gói 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngày đăng : 13:52, 29/10/2021

Bộ Xây dựng vừa đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Cụ thể, Bộ Xây dựng có Văn bản số 4430/BXD-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, với số tiền 15.000 tỷ đồng.

anh-minh-hoa(1).jpg
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, tổng hợp từ các địa phương, nhu cầu về NƠXH cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.600 căn.

Tổng mức đầu tư 220.000 tỷ đồng, bao gồm: Nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị 131.100 căn, tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng; Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 163.500 căn, tổng mức đầu tư 82.000 tỷ đồng.

Số lượng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đang triển khai thực hiện là 278 dự án, với quy mô xây dựng 274.000 căn, tổng mức đầu tư 214.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế chính sách và gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách NƠXH, đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Gói tín dụng cấp bù lãi suất 15.000 tỷ đồng cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để thực hiện phát triển NƠXH theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành, pháp luật về đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho đối tượng quy định tại Khoản 1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở vay để mua, thuê, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 14.000 tỷ đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ huy động thêm 14.000 tỷ đồng để hỗ trợ những đối tượng nêu trên được vay vốn).

Bổ sung vốn cấp bù lãi suất phân bổ cho tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 1.000 tỷ đồng.

Hữu Thông