Dự kiến nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM lên 3%, giảm của Hà Nội 3%

Ngày đăng : 16:07, 28/10/2021

Nếu được thông qua, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP. HCM từ năm 2022 sẽ là 21%.

Đây là nội dung Bộ Tài chính đưa ra thảo luận, lấy ý kiến về Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội.

Cụ thể, theo báo cáo này, Bộ Tài chính Bộ Tài chính đề xuất nâng 3% tỷ lệ điều tiết ngân sách năm sau cho TP HCM, từ 18% lên 21%. Như vậy, ước tính tổng thu ngân sách TP Hồ Chí Minh dự kiến năm 2022 là gần 386.570 tỷ đồng.

Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng 21%, TP. HCM được giữ lại hơn 41.500 tỷ đồng. Còn các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là gần 42.600 tỷ đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc tổng thu ngân sách địa phương TP. HCM được hưởng theo phân cấp là hơn 84.120 tỷ đồng, tăng gần 22% so với dự toán năm 2021.

TPHCM hiện là địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nhất cả nước.

Ngược lại với TPHCM, nếu Hà Nội giảm 3% tỷ lệ điều tiết ngân sách thì năm 2022 xuống mức 32%. Con số này thấp hơn giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, tổng thu ngân sách dự toán năm sau của Hà Nội là gần 311.651 tỷ đồng, tăng 32,3% so với dự toán năm nay.

Hiện, Hà Nội được hưởng theo phân cấp là 98.939 tỷ đồng. Còn phần ngân sách thành phố được hưởng 100% là hơn 45.779 tỷ đồng. Phần được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 32% là 53.160 tỷ đồng.

Như vậy, tuy bị giảm 3%, nhưng số thực tế Hà Nội được phân cấp tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách của cả nước đạt 1,077 triệu tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán. Dự toán thu ngân sách năm 2021 cả nước là hơn 1,34 triệu tỷ đồng.

Mặc dù, dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều tới việc thu ngân sách, nhưng đến thời điểm hiện tại, khoản thu này vẫn tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2020.

Sang năm 2022, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 1,411 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3,4% so với ước thực hiện năm 2021.

Thiên Ân