Học sinh ở 23 tỉnh được đi học trực tiếp

Ngày đăng : 16:50, 26/10/2021

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, học sinh ở 23 địa phương được đi học trực tiếp, 25 địa phương vẫn phải học trực tuyến, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Bộ GD&ĐT vừa có thống kê về tình hình dạy học tại các địa phương.

Theo đó, có 23 địa phương trên cả nước học sinh được đi học trực tiếp. Có 25 địa phương vẫn phải học trực tuyến và dạy qua truyền hình, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Còn lại, có 15 địa phương kết hợp giữa dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và dạy qua truyền hình. TPHCM cũng nằm trong danh sách này.

Chi tiết tình hình dạy học tại các địa phương dưới đây:

thong-ke-day-hoc-truc-tiep(1).jpg

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các điều kiện cho học sinh đi học trực tiếp, đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều văcxin cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mai Nguyễn