Trường ĐH Kinh tế TPHCM đổi tên thành ĐH UEH

Ngày đăng : 10:30, 15/10/2021

Trường Đại học Kinh tế TPHCM tái cấu trúc, thành lập 3 trường thành viên, đổi tên thành Đại học UEH.

Theo đó, Trường ĐH Kinh tế TPHCM sẽ thành lập 3 trường thành viên gồm:

Trường Kinh doanh đào tạo gồm có các khoa: Kinh doanh quốc tế - Marketing, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Viện Du lịch. nghiên cứu các lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân. Lĩnh vực nghiên cứu về các lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước lĩnh vực chủ đạo là Kinh tế và hành vi, Tài chính công, Quản lý nhà nước, Pháp luật, Môi trường cho các nhà hoạch định chính sách. Trường bao gồm các khoa Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, Tài chính công; các viện Chính sách công, Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Công nghệ bền vững, Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Nghiên cứu kinh tế phát triển, Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực.

Trường Công nghệ và Thiết kế nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực Toán - Thống kê, Hệ thống thông tin kinh tế, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, quy hoạch và Thiết kế đa phương tiện. Trường gồm khoa Toán - Thống kê, Công nghệ thông tin kinh doanh; các viện Đô thị thông minh và quản lý, Đổi mới sáng tạo, Toán ứng dụng, Công nghệ ứng dụng.

Mỗi trường thành viên đều có ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa học và đào tạo riêng, các viện nghiên cứu, viện nghiên cứu và đào tạo, các trung tâm và phòng tổng hợp.

Sau khi thành lập 3 trường thành viên, trong giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh tế TP HCM sẽ nâng cấp thành Đại học UEH. Tiếp đó, đại học này dự kiến có thêm trường Quốc tế và nâng cấp Phân hiệu Vĩnh Long thành trường đại học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự kiến những thay đổi này sẽ được công bố vào ngày 27/10, trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Quỳnh Anh