Bộ GD&ĐT: Chấp nhận kéo dài thời gian kết thúc năm học

Ngày đăng : 16:30, 14/10/2021

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chấp nhận việc phải kéo dài thời gian kết thúc năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh, tùy vào tình hình từng địa phương.

Tại cuộc họp triển khai năm học 2021-2022, trao đổi về giải pháp bù đắp kiến thức cho học sinh khi quay trở lại trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, giải pháp đầu tiên mà Bộ tính đến là sẽ chỉ đạo các địa phương linh hoạt trong việc kết thúc năm học. Trong đó, chấp nhận việc phải kéo dài thời gian kết thúc năm học tùy vào  tình hình từng địa phương.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các bài giảng qua truyền hình cho nhiều khối lớp, đặc biệt là lớp 1, lớp 2. Khi học sinh quay trở lại học trực tiếp thì việc học trực tuyến, qua truyền hình vẫn sẽ tiếp tục là công cụ duy trì trong việc bù đắp, củng cố kiến thức cho học sinh.

Nhiều hoạt động đã được thực hiện nhằm hướng dẫn cho học sinh năng lực tự học. Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá theo hướng phù hợp với tinh thần cốt lõi và khuyến khích tinh thần tự học của học sinh. 

Trong việc củng cố kiến thức cho học sinh, vai trò của phụ huynh, gia đình, người thân, xã hội, các tổ chức hỗ trợ rất quan trọng. Vì vậy, để thực hiện được cần phải tính đến các giải pháp tổng hợp.

Đặc biệt, việc củng cố kiến thức cho học sinh không chỉ được ngành Giáo dục thực hiện trong năm học 2021-2022 mà sẽ còn được tiếp tục ở những năm tiếp theo. Bộ GD&ĐT sẽ biên soạn các tài liệu nhằm lưu ý về một số kỹ năng cho giáo viên khi dạy củng cố kiến thức cho học sinh.

Nguyên Khôi