Trường đại học đề nghị sinh viên chủ động tiêm văcxin để học trực tiếp

Ngày đăng : 08:56, 13/10/2021

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến sẽ cho sinh viên đã được tiêm văcxin COVID-19 đến trường học trực tiếp từ ngày 1/1/2022.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa có thông báo về việc giảng dạy, học tập phù hợp với biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

sinh-vien-tiem-vac-xin.jpg

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/12/2021, Trường tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin. Từ ngày 1/1/2022, trường dự kiến tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường đối với học viên và sinh viên đã tiêm văcxin COVID-19.

Trường hợp học viên, sinh viên chưa tiêm văcxin COVID-19 sẽ tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của UBND TPHCM.

Nhà trường đề nghị học viên, sinh viên chủ động tiêm văcxin để có thể tham dự học tập trực tiếp theo kế hoạch tại trường.

Để thực hiện phương án trên, Trường ĐH Ngân hàng đã giao Tổ Y tế phối hợp với Phòng Đào tạo, khoa Sau đại học và Viện đào tạo quốc tế thực hiện khảo sát sinh viên và học viên về tình hình tiêm văcxin COVID-19.

Hải Châu