Ngày 11/10: Xăng dầu tăng giá rất mạnh

Ngày đăng : 15:23, 11/10/2021

Giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 11/10 tăng mạnh, có loại đến gần 1.000 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu cụ thể như sau:

Xăng E5RON92 tăng 967 đồng/lít, lên mức 21.683 đồng/lít. 

Xăng RON95-III tăng 934 đồng/lít, lên mức 22.879 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít, lên mức 17.545 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 979 đồng/lít, lên mức 16.622 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 517 đồng/kg, lên mức 17.097 đồng/kg.

Theo Liên bộ Tài Chính - Công thương, kỳ điều chỉnh này chi quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG) đối với E5RON92 ở mức 950 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi); xăng RON95 và dầu mazut không chi.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100- 950 đồng/lít, giá xăng E5RON92 và dầu diesel, dầu hỏa sẽ tăng từ 1.079- 1.917 đồng/lít so với giá hiện hành.  

Hồng Nhung