Nâng cấp hệ thống ứng dụng PC-Covid, số mũi tiêm reset về 0

Ngày đăng : 07:21, 08/10/2021

Nâng cấp hệ thống ứng dụng PC-Covid do đó một số tính năng bị gián đoạn và thông tin mũi tiêm sẽ được reset về 0.

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia vừa thông báo ứng dụng PC-Covid đang trong quá trình nâng cấp hệ thống, thông tin về mũi tiêm sẽ được reset về 0 và một số dịch vụ có thể bị gián đoạn. Dữ liệu tiêm sẽ sớm được tự động khôi phục trở lại.

Được biết, dữ liệu tiêm phòng văcxin phòng Covid-19 trên app PC-Covid đồng loạt về số 0 vì đơn vị phát triển cập nhật tệp dữ liệu lớn từ dữ liệu nền tảng Sổ sức khỏe điện tử sang ứng dụng PC-Covid.

app-pc-covid.jpg
Nâng cấp hệ thống ứng dụng PC-Covid.

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia cho biết, việc cập nhật này để làm sạch dữ liệu từ nguồn để thông tin về mũi tiêm phòng văcxin Covid-19 được chính xác. Dự kiến việc cập nhật này sẽ xong vào ngày 9/10.

Ứng dụng PC-Covid là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia với sự tích hợp tính năng của các ứng dụng cũ như Bluezone, NCOVI và VHD; đồng thời liên thông dữ liệu với sổ sức khỏe điện tử, dữ liệu dân cư quốc gia, bảo hiểm xã hội.

Phiên bản cập nhật 4.0.4 của ứng dụng PC-Covid đã xuất hiện trên App Store để người dùng có thể nâng cấp.

BA