Đến năm 2025, Thanh Hóa dành gần 150.000 tỷ đồng phát triển nhà ở

Ngày đăng : 08:00, 08/10/2021

Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân hơn 28m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 35m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt hơn 24m2 sàn/người...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, với nhu cầu vốn gần 150 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, bình quân diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 28,6m2 sàn/người.

Trong đó, khu vực đô thị đạt 35m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 24,3m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người.

Bên cạnh đó, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm đến năm 2025 khoảng 19.242.267m2, tương ứng khoảng 193.939 căn nhà ở.

Trong đó, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 97,9%, giảm tỷ lệ nhà tạm còn 1,5% trên tổng số nhà ở toàn tỉnh.

thanh-hoa(1).jpg
Đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa dành gần 150 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở (ảnh minh họa).

Để đạt các mục tiêu trên, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành khoảng 149.255 tỷ đồng để phát triển nhà ở.

Tỉnh cũng sẽ bố trí quỹ đất phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã phê duyệt.

Trong đó, quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở dành cho tái định cư phục vụ các dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về xây dựng nhà ở tại địa bàn.

Cùng với đó, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; lựa chọn quỹ đất phù hợp các quy hoạch liên quan để giới thiệu địa điểm thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện rà soát quỹ đất đã giao các chủ đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao nhà đầu tư khác nhằm bảo đảm tiến độ.

Thụy Bình