Bộ Y tế cắt giảm 167 thủ tục hành chính và quy định

Ngày đăng : 20:47, 06/10/2021

153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh sẽ được Bộ Y tế cắt giảm, đơn giản hóa. Tiết kiệm ước tính khoảng 570 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

img_0085.jpg
153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh sẽ được Bộ Y tế cắt giảm, đơn giản hóa. Tiết kiệm ước tính khoảng 570 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành đã được cắt giảm, đơn giản hóa.

Ngoài ra, tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Bộ kiến nghị sửa đổi, bổ sung 32 văn bản (trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 03 luật, 17 Nghị định, 03 Thông tư liên tịch, 08 Thông tư; đề xuất xây dựng mới 01 Nghị định).

Khánh Phương