Chưa điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021

Ngày đăng : 08:58, 03/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, ngày 2-3, có 61 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học. Với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, mặc dù học sinh đang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, song các địa phương vẫn duy trì tốt việc dạy học trực tuyến.

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các nhà trường đều có 2 tuần dự phòng. Nếu tình hình dịch cơ bản ổn định, các nhà trường có thể thực hiện chương trình giáo dục theo đúng tiến độ và chưa cần điều chỉnh thời gian kết thúc năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản cho phép các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021.

Được biết, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian kết thúc học kỳ II là trước ngày 25-5-2021; thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31-5-2021. 

 

pv