Kéo dài thời gian miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán

Ngày đăng : 10:22, 31/07/2020

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

 

Thông tư áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021 (kéo dài thêm 10 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, sẽ tiếp tục giảm giá (từ 10 - 50%) có 9 dịch vụ, giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ, không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020.

Vân Bùi