• plx

Dầu khí Long Sơn (PLX) bị xử phạt 70 triệu đồng vì không công bố thông tin đúng thời hạn
Chúc An - 16:20 26/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
--Quảng cáo---