• phương tiên

Xử phạt nghiêm phương tiện vi phạm hoạt động thu phí không dừng sau 1/8
Hoàng Hà - 12:36 20/07/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.
--Quảng cáo---