• phương pháp điều trị mới

Phương pháp điều trị mới ung thư não di căn ở người lớn
Thái Bằng - 06:30 01/06/2022
Những phát hiện từ một dự án nghiên cứu 7 năm cho thấy, có thể có phương pháp mới điều trị một trong những dạng ung thư não di căn phổ biến nhất ở người lớn - Glioblastoma Multiforme (GBM).
--Quảng cáo---