• phòng tránh bão an toàn

Hiểu về cơn bão để phòng tránh an toàn
Bảo Khánh - 06:40 07/11/2020
Trong thực tế khi nghe thông tin về một cơn bão, nhiều người cho rằng bão chỉ là một điểm và chỉ chú ý đến vị trí của cơn bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo điều này.
--Quảng cáo---