• phong chong dich

Khẩn trương ban hành kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19
Hoàng Thiên - 12:37 14/06/2022
Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì khẩn trương ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
--Quảng cáo---