Trong nước

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam chúc mừng Khánh thành trụ sở VUSTA

  • Tác giả : Thiên Tuấn
Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, lễ Khánh thành trụ sở Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam hôm nay là sự kiện trọng đại của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Sau gần 40 tháng thi công, Tòa nhà trụ sở của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã hoàn thành và làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

"Đây thực sự là niềm vui không chỉ của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội đối với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu chúc mừng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu chúc mừng

Tòa nhà này cũng là công trình đầy ý nghĩa tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức Việt Nam (18/5/1963- 18/5/2023) và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023).

Trong 39 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, phát triển kinh tế- xã hội, ổn định tình hình tư tưởng chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh công tác vận động trí thức, làm tốt việc tập hợp, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân của đội ngũ trí thức.

Các Đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các Đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Liên hiệp hội Việt Nam là nơi hội tụ trí tuệ của đội ngũ KH&CN Việt Nam được kết tinh từ lao động, khát khao được được đóng góp, cống hiến trí tuệ, tài năng cho đất nước, là tài sản quý báu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò thành viên nòng cốt và tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoà chung niềm vui khánh thành trụ sở VUSTA, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khánh thành trụ sở mới.

Thiên Tuấn