• phieu dang ky xet tuyen

Ngày mai, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH
HY - 18:26 21/07/2019
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 22 - 29/7 với phương thức trực tuyển, đến 31/7 với phương thức trực tiếp bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh có một lần duy nhất để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức Trực tuyến hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển.
--Quảng cáo---