Địa ốc

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030

  • Tác giả : Bảo Anh
(khoahocdoisong.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5km2. Phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Nam Định, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình.

Phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5km2.

Phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5km2.

Nội dung quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn...

Bên cạnh đó, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh...

Các nội dung đề xuất nghiên cứu là phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn: TP Phủ Lý, Thị xã Duy Tiên, các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân.

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Hà Nam là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai...

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện lập quy hoạch.

Bảo Anh