• phat triển

Đô thị thông minh và nguy cơ mất an toàn thông tin
Hồng Linh (theo Ictvietnam) - 14:30 30/06/2022
Công nghệ 3D, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang hình thành các đô thị thông minh (ĐTTM) tại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi số mới cũng mang đến những rủi ro an toàn thông tin (ATTT), có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của ĐTTM.
--Quảng cáo---