• phát triển nhà ở

TPHCM cần hơn 560.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp.
Hữu Thông - 11:01 17/12/2021
Giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM cần hơn 560.000 tỷ đồng, với 974,4ha đất, để xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.
--Quảng cáo---