• phat trien ben vung

Tập đoàn Sữa Cô Gái Hà Lan: Phát triển bền vững dẫn dắt thành công
Hương Giang - 20:46 16/08/2022
FrieslandCampina luôn đề cao yếu tố phát triển bền vững trong mọi hoạt động của mình, kiểm soát hành trình khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa.
--Quảng cáo---