• phap ly

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của giao dịch điện tử
Nhã Uyên - 15:30 09/05/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm xây dựng hành lang pháp lý để thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.
--Quảng cáo---