--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu tư duy kỹ thuật số

HN - 05:22 13/09/2021

Khảo sát của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hơn 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu tư duy kỹ thuật số, 60,7% thiếu nền tảng để chuyển đổi số và 17% số doanh nghiệp thiếu thiếu kỹ năng số và nhân lực.

Khảo sát của VCCI với khoảng 10.000 doanh nghiệp cho thấy: Số lượng doanh nghiệp so với thời điểm trước Covid-19 ứng dụng các công cụ chuyển đổi số (CĐS) tăng 60,6% trong đó tập trung vào các giải pháp làm việc trực tuyến, họp trực tuyến, tiếp thị trực tuyến. 

Thiếu nền tảng công nghệ thông tin đủ mạnh để CĐS; thiếu thiếu kỹ năng và tư duy về kỹ thuật số, thách thức về văn hóa chuyển đổi số trong doanh nghiệp; thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CĐS là những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp CĐS.

Theo Bộ KH&ĐT, các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn CĐS cần theo lộ trình với những giải pháp phù hợp ở từng cấp độ, từ số hóa dữ liệu (văn bản, giấy tờ…), tới ứng dụng các phần mềm vào quản lý nội bộ, tiến tới CĐS trở thành một doanh nghiệp số có thể thực hiện điều hành, quản trị doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh… hoàn toàn số hóa.


(0) Bình luận
Nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---