Giải pháp

Phân loại chất thải y tế nguy hại tránh lây nhiễm bệnh

  • Tác giả : Phạm Huy (T/H)
Theo thống kê về chất thải y tế, chỉ có 10 - 20% chất thải y tế là nguy hại. Những loại rác thải y tế nguy hại này nếu không được phân loại sẽ tiềm ẩn các mầm bệnh nguy hiểm.

Theo Thông tư 20/2021/TT-BYT được Bộ Y tế ký ban hành ngày 26/11/2021 hướng dẫn về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, từ ngày 10/01/2022, các cơ sở y tế phải tuân thủ quy định về quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư này.

Cụ thể, đối với chất thải y tế không nguy hại: Thức ăn thừa, vỏ hoa quả, vỏ bánh kẹo, túi nilon, lá cây, giấy rác từ các khu vực ngoại cảnh...; dược phẩm, hóa chất (không chứa thành phần nguy hại) thải bỏ hoặc hết hạn sử dụng... được coi là các chất thải y tế thông thường. Các loại chất thải này được chứa trong các thùng đựng chất thải có màu xanh lá cây.

Chất thải tái chế: Là các loại như vật liệu giấy (giấy, báo, bìa, thùng carton, vỏ hộp thuốc...), vật liệu nhựa (chai, lọ đựng thuốc không chứa thành phần nguy hại, chai nước giải khát…), vật liệu thủy tinh (chai, lọ đựng thuốc không chứa thành phần nguy hại), vật liệu kim loại (lon nước giải khát, vỏ hộp sữa... không chứa thành phần nguy hại. Các loại chất thải này được chứa trong thùng đựng chất thải có màu trắng.

Phân loại chất thải y tế rắn và lỏng - Ảnh: internet.

Phân loại chất thải y tế rắn và lỏng - Ảnh: internet.

Đối với chất thải y tế nguy hại được quy định chứa trong thùng màu đen và màu vàng. Cụ thể:

Chất thải nguy hại không lây nhiễm: Là các loại như dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất; hóa chất thải bỏ có thành phần nguy hại; thiết bị y tế vỡ, hỏng có chứa thủy ngân hoặc các kim loại nặng, bóng đèn huỳnh quang vỡ, hỏng, pin, ắc quy thải loại...; chất hàn răng amalgam thải bỏ; thuốc điều trị ung thư (hóa trị); các loại chất thải nguy hại khác như dầu mỡ thải, giẻ lau các chất độc hại, mực máy in... Các loại chất thải này được chứa trong thùng đựng chất thải có màu đen.

Chất thải lây nhiễm: Chất thải lây nhiễm sắc nhọn như: kim tiêm, bơm kim tiêm, đầu nhọn dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lam kính, lưỡi dao mổ…có chứa dịch máu hoặc dịch sinh học cơ thể... Các loại chất thải này cần được thu gom vào hộp nhựa hay hộp carton màu vàng.

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bông băng dính máu, cốc đựng dịch, đờm, ống nghiệm chứa máu, mẫu bệnh phẩm... Các loại chất thải này được chứa trong thùng đựng chất thải có màu vàng.

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: mẫu bệnh phẩm, ống xét nghiệm, đĩa hoặc cốc đựng bệnh phẩm, các vật dụng nuôi cấy, lưu trữ các tác nhân lây nhiễm... Các loại chất thải này cần được xử lý sơ bộ tại nơi phát sinh bằng cách nếu hấp ướt hoặc vi sóng sẽ được đựng trong các thùng đựng chất thải có màu xanh lá cây, nếu ngâm vào hóa chất thì sau đó sẽ được đựng trong các thùng đựng chất thải có màu vàng.

Điều 5 Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT cũng quy định, chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh.

Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

Phân loại đúng chất thải y tế - Ảnh: internet.

Phân loại đúng chất thải y tế - Ảnh: internet.

Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm./.

Phạm Huy (T/H)