• PA05

TPHCM thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Hồng Nhung - 06:55 13/01/2021
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều ra hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.
--Quảng cáo---