• on tap

Học sinh lớp 7 - 12 TPHCM ôn tập, kiểm tra học kỳ I từ ngày 4 đến 22/1
Nguyên Khôi - 20:22 01/01/2022
Việc ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 của học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 TPHCM sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến 22/1.
--Quảng cáo---