• ốc biển

Sinh vật ngày càng bé đi sau các đợt tuyệt chủng?
Bảo Ninh - 10:30 15/10/2021
Một phân tích sâu rộng về hóa thạch đại dương từ 500 triệu năm trước cho thấy các quy luật thông thường của sự tiến hóa về kích thước cơ thể thay đổi sau thời kỳ tuyệt chủng hàng loạt.
--Quảng cáo---