• o to

Đề xuất phân làn cứng tách riêng ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội)
Chúc An - 17:30 24/06/2022
Để giảm xung đột và tăng tốc độ lưu thông cho ô tô, xe máy, Sở GTVT Hà Nội đề xuất thành phố cho sử dụng dải phân làn cứng tách riêng các loại phương tiện như xe máy, ô tô trên trục đường Nguyễn Trãi.
--Quảng cáo---