• nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 126 vừa ra đời đã gây khó doanh nghiệp, Bộ Tài chính "hỗ trợ" bằng sửa lại
Thúy Hằng - 19:00 17/12/2021
Nghị định số 126 quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý đầu năm đang bộc lộ những cất cập, gây khó khăn đối với doanh nghiệp.
  • Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020
    Hồng Linh - 05:17 30/09/2020
    Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/HQ14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
--Quảng cáo---