• nội dung độc hại cho trẻ em

Ai khiến Facebook đối mặt với cơn đại địa chấn?
Vân Tuyết - 07:15 07/10/2021
Một phụ nữ cựu quản lý tại Facebook -Frances Haugen vừa tạo ra cơn địa chấn khi công khai mặt tối của tập đoàn này trước báo giới và cơ quan lập pháp Mỹ.
--Quảng cáo---