• nhap canh

Đã cấp 14 triệu hộ chiếu vắc xin trên PC-COVID-19
Thúy Nga - 09:21 16/05/2022
Sau 1 tháng thực hiện, Bộ Y tế đã cấp được 14 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân trên PC-COVID. Hộ chiếu vắc xin là hộ chiếu điện tử, chỉ hiển thị bằng mã QR không giống hộ chiếu xuất nhập cảnh. Người dân có thể truy cập ứng dụng này, vào mục hộ chiếu vắc xin hiển thị trên màn hình.
--Quảng cáo---