• nhân viên y tế xã

Tỷ lệ nhân viên y tế xã ở TPHCM chỉ 2,3 người/vạn dân
An Quý - 20:00 10/11/2021
Tỷ lệ nhân viên y tế xã ở TPHCM là 2,3 người/vạn dân, có trạm y tế chỉ có 4, 5 người. Sở Y tế TPHCM kiến nghị tăng biên chế cho trạm y tế từ 10 lên 20 người.
--Quảng cáo---