• nhà máy nước ngầm

Hà Nội không cấp phép đầu tư nhà máy khai thác nước ngầm mới
QT - 19:00 17/11/2021
Hà Nội sẽ hạn chế khai thác nước ngầm, tăng cường khai thác nguồn nước mặt theo đúng định.
  • Phía sau “miếng bánh” nước sạch Hà Nội
    Minh Quang - 05:40 05/10/2020
    Hà Nội sẽ phải cung cấp cho Cơ quan Công an "Hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 đến nay".
--Quảng cáo---