• nha dau tu

Tập đoàn T&T được giao là nhà đầu tư khu công nghiệp Vàm Cống
Hoàng Hà - 08:19 27/07/2022
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống sẽ được Tập đoàn T&T thực hiện tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với quy mô 193,31ha.
--Quảng cáo---