• Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Tình tiết mới vụ CEO Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt tạm giam
Hoàng Hà - 20:50 25/11/2021
Theo thông báo mới nhất của Thuduc House, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.
--Quảng cáo---