• nguyen quang tuan

Thông tin ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thanh Long tự tử là thất thiệt
Chúc An - 07:01 01/07/2022
Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn hiện có tâm lý ổn định và đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin về hai người này tử vong là hoàn toàn không chính xác.
--Quảng cáo---