• người về từ vùng dịch

Ca Covid cộng đồng tăng, Vĩnh Phúc siết quy định với người về từ vùng dịch
Khánh Thủy - 06:36 10/01/2022
Do các ca mắc COVID-19 mới được phát hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc tăng cao, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các địa phương khác đến/về tỉnh Vĩnh Phúc và người tiếp xúc gần (F1).
--Quảng cáo---