• ngô chỉnh sửa gen

Trung Quốc xem xét cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô chỉnh sửa gene đầu tiên
PV - 07:00 12/04/2022
Vừa qua, công ty công nghệ nông nghiệp Origin Agritech và Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho 6 đặc tính chỉnh sửa gene có khả năng tăng năng suất cây ngô một cách đáng kể. Đây được xem là những sản phẩm ngô chỉnh sửa gene đầu tiên được xem xét phê duyệt tại Trung Quốc.
--Quảng cáo---