• ngân sách\

HĐND Hà Nội thông qua gói ngân sách hơn 23.000 tỷ đồng làm Vành đai 4
Quốc Trọng - 14:38 20/05/2022
Sáng 20/5, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết bố trí hơn 23.000 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 vùng Thủ đô.
--Quảng cáo---