• nestle thuy sy

Nestlé Việt Nam hiện thực hóa các cam kết Chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường
Hương Giang - 09:33 19/06/2019
Ngày 17/6, Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp Top 10 Doanh nghiệp Bền vững đã tổ chức loạt các hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường do Trung ương và địa phương phương phát động, tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì  môi trường mà Công Ty đã tích cực tham gia trong các năm qua. 
--Quảng cáo---