• nang cap

Đề xuất bố trí vốn đầu tư công trình thiết yếu tại Cảng hàng không Côn Đảo
Hoàng Hà - 10:40 25/04/2022
Bộ Giao thông vận tải đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu tại Cảng hàng không Côn Đảo.
--Quảng cáo---