• nam son

Hà Nội lệnh khẩn cấp đầu tư cho Khu xử lý chất thải Nam Sơn
Hoàng Thiên - 09:20 13/11/2021
UBND TP vừa phải ban hành 2 Quyết định công bố tình huống khẩn cấp, Lệnh khẩn cấp xây dựng các công trình cần thiết để giải quyết tình trạng quá tải.
--Quảng cáo---