• Nam học

Lạm dụng chất kích thích, cương dương vật kéo dài
PV - 14:20 30/06/2022
Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM đã tiếp nhận một ca cương dương vật kéo dài. Bệnh nhân khai “bạn bè rủ sử dụng cần sa”.
--Quảng cáo---