--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm 2025, Kho bạc Nhà nước không còn giao dịch tiền mặt?

HỒNG PHONG - 12:30 06/05/2022

Đây là mục tiêu của Kho bạc Nhà nước, đến cuối 2025 sẽ không còn giao dịch tiền mặt, không khách hàng và không chứng từ giấy...

Kho bạc Nhà nước vừa phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025. Với mục tiêu tạo thuận lợi hơn cho người dân và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhờ đó, kết nối liên thông, liên mạch với các hệ thống, dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính; ứng dụng các thành tựu, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thanh toán không dùng tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước cũng đề ra những giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực.

Từ khuôn khổ pháp lý, công nghệ, quy trình nghiệp vụ, an toàn, bảo mật, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước tại các hệ thống ngân hàng thương mại.

Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai thu ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản thu. Điều này sẽ giúp giảm thiểu truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình thức thu hiện đại như thu qua QR-Code, mobile-money, ví điện tử, mobile-banking,...


(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Nội: Nhiều ca biến chứng nặng do dịch sốt xuất huyết lan rộng
Sức khỏe mới- Thúy Nga - 16:20 15/08/2022
Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên hơn 2 lần, nhiều ca cô đặc máu, thoát dịch, tràn dịch màng bụng, màng phổi và giảm tiểu cầu nhiều.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---