--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm 2022, phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 700 tỷ USD

QUỐC TRỌNG - 14:24 09/01/2022

Năm 2021, xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng trên 19% (vượt 15% so với kế hoạch).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, năm 2021 xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế, xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp với mức thặng dư trên 4 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Trong đó có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD (tăng 2 mặt hàng so với năm 2020).

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 85,2% năm 2020 lên 86,2% năm 2021. Đã xuất siêu vào thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa như Hoa Kỳ (xuất siêu trên 80 tỷ USD); EU (xuất siêu trên 28 tỷ USD). 

Năm 2022, ngành Công Thương phấn đấu đạt chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7 - 8 %; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6 - 8%. Cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7 - 8%. Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 7,88%. Điện thương phẩm tăng 7,1 - 9,1%.


(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Nội: Dự án 61 Trần Phú có thể tiếp tục triển khai
Thời sự- Hoàng Hà - 14:00 22/05/2022
UBND TP Hà Nội khẳng định chưa phát hiện sai phạm tại dự án Khu đất 61 Trần Phú, Ba Đình, đồng thời cho rằng chủ đầu tư có thể tiếp tục triển khai theo quy định.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---