• muc thue suat thap

Ngăn chặn doanh nghiệp FDI trốn thuế, tránh thuế
Vân Tuyết - 16:18 04/05/2020
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Tổ chức Oxfam vừa tổ chức hội thảo "Trốn và tránh thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam". Theo đó, Việt Nam đang phải đối mặt với việc doanh nghiệp FDI gia tăng hoạt động trốn thuế, tránh thuế vì chính sách chưa theo kịp thực tế.
--Quảng cáo---