Gia đình mới

Mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ

  • Tác giả : BA (ghi)
Mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ được áp dụng theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hỏi: Mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ được tính như thế nào?

Gia Khiêm (Hà Nội)

Theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Từ ngày 1/9/2021, các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sẽ được áp dụng, theo đó, trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ, UBND cấp tỉnh quyết định hệ số bồi thường bằng 1 - 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ ghi trong Giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ hoặc diện tích đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, làm cơ sở để chủ đầu tư lập phương án bồi thường.

Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mà chủ đầu tư có nhà đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư, thì được bố trí tái định cư như cơ chế tái định cư tại chỗ. Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư thì được bồi thường bằng tiền, theo giá trị căn hộ sau khi quy đổi theo hệ số.

Trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở thì chủ đầu tư phải chi trả chi phí thuê nhà và các chi phí khác; Trường hợp không thể tự lo chỗ ở thì được bố trí chỗ ở tạm thời…

BA (ghi)